Reklamasjon via kredittkortet når butikken går konkurs

Publisert: Søndag 22. mars 2015 av Rune Nikolaisen
Kategori: forbruker
En er ekstra godt beskyttet om en kjøper varer med kredittkort, spesielt når en handler over internett.
En er ekstra godt beskyttet om en kjøper varer med kredittkort, spesielt når en handler over internett.

Visste du at du er ekstra godt beskyttet om du kjøper varer med kredittkort? Spesielt når du handler på internett er det fordelaktig å bruke kredittkort. Kommer ikke varen frem som avtalt, kan du kreve pengene tilbake via kredittkortselskapet. Eller om produktet du kjøper for eksempel skulle bli ødelagt og butikken ikke ordner opp slik de er pliktet til etter forbrukerkjøpsloven, kan du få pengene tilbake gjennom kredittkortselskapet om du kjøpte varen med et kredittkort!

Spesielt aktuell blir problemstilling når det er konkurser involvert. Er selskapet konkurs, vil bobestyreren ofte forsøke å oppfylle selskapets forpliktelser så sant det er mulig. Ofte er det dog ikke noe igjen etter kreditorene har fått sitt, og du er dermed prisgitt kundesørvis hos leverandøren av varen. Leverandøren er dog ikke forpliktet til å reparere varen etter forbrukerkjøpsloven, eller erstatte med ny vare. Dog er det ikke uvanlig at de store og seriøse selskapene har prosesser for å hindre at forbrukerne blir skadelidende når mellomleddet går konkurs. Det er dog mye arbeid, og det beste du kan håpe på er at de vil forsøke å reparere varen. Du vil ikke kunne kreve refusjon av kjøpsprisen slik du kan ovenfor butikken etter tre forsøk på å reparere produktet. Det er uansett ikke nødvendig.

Finansklagenemda og Forbrukertvistutvalget har gitt medhold

Om butikken du har handlet hos har gått konkurs, kan du nemlig rette kravet mot banken som har utstedt kredittkortet ditt. Og du har solid støtte i ryggen. Både Finansklagenemda og Forbrukertvistutvalget har uttalt at bankene er pliktig til dette. Faktisk fikk også en klager i Forbrukertvistutvalget medhold i at klager hadde rett på forsinkelsesrenter av kredittkortselskapet etter at klager først fikk avslag på sitt krav om at banken overtok kundeansvaret ved konkursen!

Loven på din side

Den lovmessige begrunnelsen for vedtakene i Finansklagenemden og Forbrukertvistutvalget, finner vi i finansavtalelovens paragraf 54b, første ledd, (http://lovdata.no/lov/1999-06-25-46/§54b) som lyder "Ved kjøp kan forbrukeren overfor annen kredittgiver enn selgeren gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet som han kunne gjøre gjeldende mot selgeren, såfremt kreditten er gitt etter avtale mellom selgeren og kredittgiveren. Ved siden av reklamasjon overfor selgeren etter kjøpslovens regler må kredittgiveren i tilfelle underrettes så snart det er rimelig anledning til det." Med andre ord; du kan rette de samme kravene til kredittgiver/utlåner/kredittkortselskap som finansierte kjøpet av varen, som du kan til butikken som solgte deg varen. Skulle butikken være nedlaget eller konkurs, vil dette også gjerne være din eneste mulighet for å hevde rettighetene dine.

Butikken må ikke være konkurs

Før du kan henvende deg til banken med kravet ditt, bør du imidlertid ha forsøkt å kontakte selger. Om ikke selger svarer på dine henvendelser, eller gir deg avslår dine innvendinger derimot, kan du også kontakte banken. Det er nemlig ikke et lovmessig krav om at selger må være ute av stand til å gjøre opp for seg. Det holder ganske enkelt at selger ikke oppfyller sin forpliktelse, og siden da selskapet som finansierte kjøpet er solidarisk ansvarlig med selskapet som solgte deg varen, vil du ha muligheten til å holde to ansvarlig i stedet for et. Det kan sammenlignes med om du får hjelp til å ta opp lån ved å få et familiemedlem til å kausjonere for deg. Slutter du å betale avdragene på huset, vil banken rette kravene mot kausjonisten.