Kredittportalen.no og personvern

Kredittportalen.no behandler som hovedregel den svært begrensede informasjon vi har om våre besøkende konfidensielt.

Ikke-aggregert, eller ikke-anonymisert informasjon om våre brukere deles ikke med tredjeparter under noen omstendigheter.

Brukere som selv har delt kontaktinformasjon med oss kan være trygge på at denne informasjonen utelukkende brukes i de forhåndshåndsavtale sammenhenger som er oppgitt, feks i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev.