Studielånet fra Lånekassen er det beste lånet

Publisert: Tirsdag 6. januar 2015 av Aksel H. Olsen
Kategori: fobruker
Studielån fra Lånekassen: Rentefritt under studietiden
Studielån fra Lånekassen: Rentefritt under studietiden

Uansett om du trenger det eller ikke, bør du ta fullt lån og stipend fra Lånekassen. Selv om du ikke kvalifiserer for å få omgjort lånet til stipend senere, for eksempel fordi du tjener for mye, eller har for høy formue - bør du velge å få utbetalt så mye som overhodet mulig. Studielånet er nemlig det beste lånet du kan ha.

Rentefritt under studietiden

En av de fremste fordele nemd studielånet, er at det er rentefritt så lenge du studerer. Med andre ord; jo lengre du studerer, jo mer lønnsomt blir studielånet. Studielånet er nemlig helt rente og avdragsfritt under studietiden. Det betyr at du verken trenger å betale ned på lånet, eller at det påløper renter så lenge du er student. I praksis vil det si at studielånet blir redusert for hvert år, fordi lånet ikke justeres for prisøkning (les mer om inflasjon på Wikipedia). Med andre ord vil du oppleve å få en fin gevinst bare på grunn av dette.

Har du ikke behov for studielånet, kan du også sette dette til side på for eksempel en høyrentekonto og nyte godt av renteinntektene. I løpet av en åtte års periode med studier vil du med årets satser for lån og stipend, tjene over 160 000 kroner før kapitalskatt om du sparer hele lånet og stipendet på en høyrente konto hos BlueStep med 7 års binding (3,87% rente). Om du nøyer deg med en 5 årig utdannelse, og sparer halvparten av lånet og stipendet, vil du sitte igjen med i overkant av 28 500 kroner med dagens satser med en høyrentekonto hos BlueStep og 5 års binding (3,67% rente), før skatt.

Nordnet Zero investeringskonto

Avhengig av rentebetingelsene du oppnår (som vil påvirkes av for eksempel hvorvidt du har muligheten til, og ikke minst er villig), kan det være like greit å sette pengene inn på en investeringskonto hos Nordnet. Med Nordnet Zero investeringskonto, slipper du nemlig den løpende kapitalskatten. Med Nordnet Zero investeringskonto kan du også spare i sparekonto, i tillegg til en rekke finansielle produkt. Ettersom du spekulerer med lånte penger, bør du gå for de tryggeste plasseringene. Nordnets sparekontotilbud gir en rente på 2,2%, men har ingen bindingstid på plasseringen. Du kan med andre ord ta ut pengene når som helst, noe som er praktisk om du for eksempel på et tidspunkt ønsker å kjøpe bolig.

La deg dog ikke falle for fristelsen til å spekulerer i mer hasardiøse spareprodukt med lånte penger, det kan fort bli dyrt og bør unngås av småsparere og ikke-profesjonelle investorer. Går det gale, taper du dobbelt opp. Ikke bare taper du innskuddet du gjorde, men du må også betale ned på gjelden til kreditor. Selv om du ikke direkte tar opp et lån for å spekulere, er det i praksis lånte penger du spekulerer for så lenge du har lån hos andre. Som et skrekkeksempel på hvor ille det kan gå når du spekulerer for lånte penger, kan du skjele til Terra-saken hvor en gruppe norske kommuner belånte investeringer etter råd fra finansrådigvere, og endte opp med å tape stygt når finanskrisen sparket bena under verdensøkonomien. De samme økonomiske naturlovene gjelder for kommuner såvel som privatpersoner; ikke spekuler for lånte penger, og ikke spekuler for mer enn du makter å tape.

Vurder BSU-sparing

Og apropos bolig bør du se nærmere på boligsparing for ungdom - også kjent som BSU. BSU-kontoer tilbyr stort sett svært fordelaktige renter, i tillegg til at du får subsidiert innskuddene du gjør på kontoen i form av 20% skattefradrag - inntil 5 000 kroner. Ulempen med BSU er at pengene er låst til boligformål. De kan ikke brukes til andre ting. Ettersom de fleste i Norge ender opp med å kjøpe seg bolig uansett, er det dog ikke særlig høy risiko. Maksimalt innskudd i BSU er 200 000 kroner, så det lønner seg å begynne tidlig. Den beste BSU-kontoen er per nå "LOfavør BSU UNG dobbel rente" med fantastiske 9,55% rente det første året. År to vil denne gi 4,9% - noe som heller ikke er ille ettersom ordinær rente er rundt 5%. Det beste er dog likevel å spare i BSU i din dagligbank - forutsatt at denne gir konkurransedyktige vilkår. Det er nemlig mest sannsynlig denne banken du vil forholde deg til når du skal ta ditt første boliglån.

Har du annen inntekt ved siden av studiene, foreldre som kan kausjonere for lånet, eller har nok egenkapital til å kjøpe en bolig med gode utleiemuligheter, kan det være like greit å kjøpe en bolig heller enn å sette pengene i BSU. Fordelene med å kjøpe bolig kontra BSU, er flere. For det første får du nyte godt av det famøse rentefradraget, som gjør at du kan tjene langt mer enn inntektsgrensen. Har du eksempelvis renteutgifter på 60 000 kroner, vil du få et skattefradrag på 16 200 kroner. Du vil med andre ord kunne tjene ytterligere 16 200 kroner - i tillegg til de originale 162 700 kronene - det er en lønnsøkning på nesten 10 prosent! Rentekostnaden kan også dekkes inn ved å leie ut deler av boligen. Leier du ut mindre enn halvparten av boligen din, er det skattefritt.

Få rentefritak ved sykdom eller arbeidsledighet

Også for deg som ender opp med å bruke opp hele eller deler av studielånet, er det fordelaktig å heller ha studielån enn andre lån. Prioriter nedbetaling av den dyreste gjelden først, og alltid studielånet til sist. Lånekassen er nemlig også en veldig snill kreditor sammenlignet med andre kreditorer, og tilbyr blant annet rentefritak (altså at du ikke betaler renter i en gitt periode) om du skulle bli arbeidsledig i mer enn 3 måneder, bli sykemeldt mer enn 3 måneder, ha lav inntekt og barn eller pleietrengende i nær familie. Lånekassen er også langt mer fleksibel med å få utsatt avdrag om det skulle knipe til økonomisk, enn andre kreditorer er. Alt i alt er det mye greiere å skylde Lånekassen penger, enn andre.