Kredittkort: Forskjell mellom kredittgrense, disponibelt beløp og saldo

Publisert: Mandag 6. oktober 2014 av Rune Nikolaisen
Kategori: forbruker
Begrepsforvirring: Hva er forskjellen på kredittgrense og saldo?
Begrepsforvirring: Hva er forskjellen på kredittgrense og saldo?

Det er ikke alltid like lett å holde styr på de ulike begrepene når det kommer til økonomi og finans. Hva er for eksempel forskjellen mellom kredittgrensen og saldo? Og hva er egentlig det disponible beløpet? Spesielt vanskelig kan det være å ha full oversikt når man står i butikken og lurer på om man har penger til en ny iPad eller vesken man har drømt om i uker i forveien. Eller man akkurat har funnet et knalltilbud på en feriereise for hele familien. Har man råd?

Kredittgrense, saldo og disponibelt beløp

Kredittgrensen er det man får innvilget i maks "lån" man kan ta opp via kredittkortet av banken. Et kredittkort kan på mange måter sammenlignes med et rammelån, med flere forskjeller enn likheter, men prinsippet er det samme: Du innvilges en kreditt, en sum penger som du er forhåndsgodkjent til å låne av banken, og disponerer denne fritt. Om du låner den, begynner rentene å løpe. Om du ikke låner pengene, vil det ikke koste deg noe heller. Dette er altså "taket" på hvor mye kredittkortet kan belastes med. Det er riktignok ikke taket på kredittkortgjelden. Gjelden kan være høyere enn kredittgrensen på grunn av renter som påløper og ulike gebyrer som tilkommer underveis.

Saldoen er den bokførte summen penger som er på en konto. Saldoen er altså hvor mye penger som du har tilgjengelig på en konto. Mange greier å skille begrepene opp til dette punktet, men begynner å rote når man skal snakke om saldo versus disponibelt beløp. For det disponible beløpet er ofte høyere enn saldoen, men betyr det at man handler for kreditt? Svaret på det er både ja og nei. Det disponible beløpet er hvor mye du har tilgjengelig i for bruk i banken. Hos noen banker er dette den totale summen av kreditt du har igjen, og innskudd på brukskontoen. Altså både penger du selv eier og penger banken eier.

Dette kan gjøre det forvirrende å vite hvor mye du kan bruke før du begynner å bruke av kreditten på kredittkortet. Det er dog ikke alltid at en lavere saldo enn det disponible beløpet skyldes kredittkort. Fordi saldoen er den bokførte summen penger på kontoen, vil det ofte være et etterslep mellom saldo og disponibelt beløp. Eksempelvis vil en lønnsutbetaling ta noen dager å bli bokført, og dermed synes på saldoen, mens den raskt vil dukke opp på det disponible beløpet.